Enno Zuidema

Even voorstellen. Enno Zuidema is de naam. Ik ben stedenbouwkundige, veranderaar, strateeg en inspirator. Ik werk aan uiteenlopende vraagstukken, vaak – en bij voorkeur – in teamverband. Die teams worden per keer samengesteld, bestaande uit mijn vaste partners, scherp denkende professionals en medewerkers van de opdrachtgever.


Nieuws

De blik vooruit

De samenleving verandert, mensen veranderen. Dat stelt steeds nieuwe eisen aan de ruimte om ons heen. In de dagelijkse leefomgeving, maar ook op hogere schaalniveaus: de buurt, het dorp, de stad, de regio. Daar werk ik met passie aan: het zo goed mogelijk inpassen van nieuwe maatschappelijke vragen, in structuren die vaak al veel langer bestaan. Die vragen kunnen afkomstig zijn uit allerlei hoeken. Bijvoorbeeld initiatieven van inwoners en ondernemers. Maar ook organisaties en overheden die zich geconfronteerd zien met nieuwe opgaven. De beste resultaten ontstaan vervolgens – zo wijst mijn praktijk uit – door samenwerking. Niemand heeft in zijn eentje dé oplossing paraat. Daarom maakt het werken met meerdere disciplines een belangrijk onderdeel uit van mijn aanpak. Maar ook ontwerpend onderzoek en het gezamenlijk verkennen van de opgave. Om daarmee ‘de vraag achter de vraag’ te ontdekken.Veranderkracht

In een wereld die steeds ingewikkelder wordt, zijn gesprek, verbinding, onderzoek en visie nodig. Ik zie stedenbouw als ‘veranderkracht’: het opstellen van sterke strategieën en het ontwerpen van precieze ingrepen – steeds met een groot draagvlak en inhoudelijk gevoed door de mensen die het zelf betreft. De principes uit de veranderkunde helpen daarbij.Ontwerpen helpt daarbij

Als stedenbouwkundige leer je vormgeven aan de ruimte. De veranderkunde reikt instrumenten aan hoe mensen hun eigen toekomst kunnen beïnvloeden. In beide gevallen gaat het om ‘ontwerpen’, maar op heel verschillende manieren. In de projecten waar ik aan werk komen ze steevast samen. We gaan in gesprek, verkennen de vraagstukken en proberen een beeld te krijgen van mogelijke oplossingen. Die gedragen worden en eigendom zijn van de betrokkenen, zodat zij er zelf verder mee kunnen komen.Goede plannen maak je samen

Het goed luisteren naar personen en partijen in het gebied – van klein tot groot – is een vast terugkerend onderdeel in de trajecten die ik begeleid. We zoeken gezamenlijk naar de gemeenschappelijke waarden van álle deelnemers. Dat is de basis om verandering te kunnen bereiken.Krimp

Bevolkingsdaling raakt gemeenschappen op allerlei manieren. Het heeft invloed op de ontwikkelingskansen van gemeenten en regio’s. Als programmaleider van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta (2012-2017) leerde ik de weerbarstigheid van krimp kennen. Bewustwording is de eerste stap, gevolgd door het verkennen van nieuwe perspectieven, zorgvuldig programmeren en het begeleiden van de uitvoering.

Erfgoed

Iedere ruimtelijke ontwikkeling brengt een nieuwe laag aan in de geschiedenis en in het beeld van onze gebouwde omgeving. Nieuw en oud kunnen elkaar versterken: ‘behoud door ontwikkeling’. Mits beide goed op elkaar worden afgestemd. Het verhaal dat het erfgoed vertelt staat daarbij centraal. Wat is de betekenis van deze plek, voor mensen van toen, nu en straks?

Infrastructuur

Of het nu gaat om de inpassing van een nieuw stuk infrastructuur of de plaatsing van een kunstwerk in het kader van de Europese Culturele Hoofdstad: ingrepen in de ruimte maken emoties los. Daarom moeten dergelijke processen goed worden begeleid. Zodat het eindresultaat een duurzame verbetering van de situatie ter plekke betekent en positief uitstraalt naar de omgeving.